Vad vi vill

Vi tycker att det är dags att SLUTA SNACKA och istället våga arbeta långsiktigt med framgångsrika metoder för allas inkludering på arbetsmarknaden.

Vad är viktigt

I FRAMTEAMET har vi kommit överens om att vi vill vara empatiska, ödmjuka, systematiska, målmedvetna och strukturerade i vårt arbete.

Kinna

Processledare

Kinna är den som har initierat initiativet. Hon är samordnare av teamet och är den som har mobiliserat våra förmågor så att de används optimalt.
Kinna lyckas oftast få civilsamhälle, näringsliv och offentlig sektor att arbeta i samma riktning, en talang som haft stor betydelse. Kinna har gedigen erfarenhet av att leda och utveckla väl fungerande team med syfte att lösa samhällsutmaningar.

Lisa

Företagsekonom

I teamet har Lisas fokus legat på att föra dialog med arbetsgivare. På ett begripligt sätt har hon förmedla villkoren för att anställa ungdomar med gymnasielagen detta för att arbetsgivare ska förstå och kunna möta kraven.
Lisa har lång erfarenhet av att stötta personer i utanförskap att närma sig arbete. Hon är utbildad ekonom och ICF (International Coaching Federation) coach.

Zarah

Företagsekonom

Zarah har varit vår administrativa klippa. Tack vare henne har vi skapat en tydlig visuell struktur i dokumenten som vi alla gemensamt har arbetat med.
Med gedigen kunskap och erfarenhet från akademiska studier har hon varit ovärderlig när det kommer till att tänka smart och effektivt.
Zarah har även språkkunskaper som stärkt vårt team i mötet med deltagarna.

Mirjana

Arbetskonsulent

Mirjana har som företagare, nätverkare och BNI-konsult (Business Network International) ett brett nätverk inom näringsliv och företagande som har varit en stor nytta för våra deltagare.
Med kreativitet och nyfikenhet har Mirjana sökt lösningar mellan civilsamhället och näringslivet. Hennes bakgrund som röstcoach har varit en tillgång för att förbereda deltagarna inför intervjuer.

Kajsa

Formgivare

Kajsa har i vårt team arbetat med både utseende och innehåll i CV och de personliga breven. Hon har även hållit i digitala gruppmöten för deltagarna där fokus har varit förberedelser inför arbetsintervjuer och generell kunskap kring arbetslivet i Sverige.
Med stor kunskap kring målgrupp och civilsamhälle har hon bidragit med kontakter inom olika nätverk runt om i Sverige.

Rulla till toppen